Έτοιμοι προς χρήση είναι οι αθλητικοί χώροι των σχολείων στους Αγίους Θεοδώρους