Εργασίες πραγματοποιούνται αυτές τις μέρες στο κλειστό γυμναστήριο Βραχατίου «Γ. ΤΡΥΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ» από συνεργία, προκειμένου να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες στους χώρους και να παραδοθεί ανακαινισμένο  στους  αθλητικούς φορείς.Οι εργασίες αποκατάστασης και επισκευής του χώρου, γίνονται με σκοπό το κλειστό γυμναστήριο  να λειτουργεί ανακαινισμένο με τις καλύτερες συνθήκες  από τους  αθλητικούς φορείς του Δήμου