.

.

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Ποια είναι τα 7 νέα κριτήρια για κατασχέσεις

 10 Ιουλίου 2017

Ποια είναι τα 7 νέα κριτήρια για κατασχέσειςΕπτά νέα κριτήρια θα λαμβάνονται υπ' όψιν για τους οφειλέτες προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και την αξιολόγησή τους.

Επτά νέα κριτήρια θα λαμβάνονται υπ' όψιν για τους οφειλέτες προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και την αξιολόγησή τουςΤα εν λόγω κριτήρια θα ορίζουν ποιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, δηλαδή κατασχέσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας. Τη «λίστα των 7» που περιλαμβάνεται στο τεχνικό μνημόνιο συνέταξαν από κοινού κυβέρνηση και δανειστές κατά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για τη β' αξιολόγηση.

Τα κριτήρια αφορούν στο μέγεθος της εταιρείας, στην κερδοφορία της, στη ρευστότητά της, στη μόχλευση, στον ρυθμό μεταβολής των χρεών της προς Ταμεία - Εφορία, στην ανταπόκρισή της στις ειδοποιήσεις των εν λόγω φορέων και στην ένταξη ή μη σε διακανονισμό εξόφλησης των χρεών της. 

Δύο πεδία αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των οφειλετών από τα Ταμεία και την εφορία θα έχει στο επίκεντρό της δύο πεδία.

Το πρώτο πεδίο θα είναι «οικονομικές δυνατότητες» των οφειλετών. Σε αυτό το πεδίο εντάσσονται τα τέσσερα πρώτα κριτήρια (μέγεθος της εταιρείας, κερδοφορία, ρευστότητα, μόχλευση).

Το δεύτερο πεδίο της αξιολόγησης θα αφορά στην «επιθυμία» τους να πληρώσουν τα χρέη τους. Στο πεδίο αυτό εντάσσονται τα τρία τελευταία κριτήρια (ρυθμός μεταβολής χρεών, ανταπόκριση στα ειδοποιητήρια, ένταξη σε ρύθμιση).

Η διαδικασία αυτή θα αφορά κατ' αρχάς τους μεγαλοοφειλέτες, αλλά θα επεκταθεί αργότερα γενικότερα σε όλους τους οφειλέτες.

Το πρώτο σκέλος της αξιολόγησης, που αφορά στις «οικονομικές δυνατότητες» των οφειλετών αλλά και στην «επιθυμία» τους να εξοφλήσουν τα χρέη τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2017.

Το επόμενο βήμα, το οποίο θα είναι και το «βαθύτερο», θα προχωρήσει από τις αρχές του 2018.

Ο έλεγχος

Σύμφωνα με το capital.gr, θα εκδοθούν εγκύκλιοι από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πιο αναλυτικά, τα επτά κριτήρια αξιολόγησης όσων ελευθέρων επαγγελματιών (αυτοαπασχολουμένων ή εργοδοτών) χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία έχουν ως ακολούθως:

1) Αξία πωλήσεων
Το μέγεθος της εταιρείας θα μετρηθεί από τις πωλήσεις της κατά τα τελευταία τρία έτη πριν από την αξιολόγηση.

2) Ποσοστό κερδοφορίας 
Η κερδοφορία της επιχείρησης θα μετρηθεί από το ποσοστό των κερδών προ φόρων επί του τζίρου.

3) Ρευστότητα
Η ρευστότητα θα μετρηθεί από το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με το βραχυπρόθεσμο χρέος της επιχείρησης.

4) Μόχλευση 
Η μόχλευση θα μετρηθεί από το ποσοστό του χρέους επί των κερδών προ φόρων ή επί του μετοχικού κεφαλαίου.

5) Μεταβολές χρέους 
Οι μεταβολές του χρέους θα εξεταστούν με βάση τις ποσοστιαίες αυξήσεις ή μειώσεις των συνολικών ληξιπροθέσμων οφειλών προς τα ταμεία και την εφορία.

6) Ανταπόκριση στις ειδοποιήσεις

Η ανταπόκριση προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών θα «μετράται» ανάλογα με το πόσο συχνά και πόσο γρήγορα ένας οφειλέτης ανταποκρίνεται στα ειδοποιητήρια των παραπάνω φορέων, στόχος των οποίων είναι η εξόφληση των χρεών του. 

7) Διακανονισμός 
Η ΑΑΔΕ και το ΚΕΑΟ θα εξετάζουν εάν ένας οφειλέτης έχει ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση εξόφλησης των ληξιπροθέσμων χρεών του προς την εφορία και τα ταμεία, αλλά κι αν τηρεί αυτήν τη ρύθμιση.

Άλλες τρεις δεσμεύσεις 


Στο πλαίσιο της προσπάθειας συμμόρφωσης των οφειλετών, το μνημόνιο προβλέπει άλλες τρεις δράσεις:

- Τη μηνιαία ενημέρωση των θεσμών σχετικά με την πορεία μεταφοράς όλων των ληξιπροθέσμων χρεών των ασφαλιστικών ταμείων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και στο ΚΕΑΟ. Παράλληλα, το Υπ. Εργασίας θα συντάσσει κάθε μήνα έκθεση που θα περιλαμβάνει στοιχεία σε σχέση με το πόσες ρυθμίσεις είναι «ενεργές», πόσοι οφειλέτες είναι ενταγμένοι σε ρύθμιση, για το ύψος των οφειλών που είναι διακανονισμένες, αλλά και τα ποσά των εισπράξεων.

- Την αναθεώρηση του επιχειρησιακού σχεδίου του ΚΕΑΟ. Πρέπει να θεσπιστεί η δυνατότητα του ΚΕΑΟ να έχει πρόσβαση σε στοιχεία φορολογουμένων τα οποία διαθέτει η ΑΑΔΕ.

- Τη δημοσίευση και τη διαρκή ανανέωση λίστας μεγαλοοφειλετών προς τα Ταμεία και την εφορία με χρέη άνω των 150.000 ευρώ. Στη λίστα αυτή δεν εντάσσονται όσοι έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη για το θέμα των χρεών τους ή έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους. 
Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

AMNAwebTV

Loading...