.

.

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

ΤΑ ΟΦΕΛΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ! Ξανακινήστε το Ι.Χ. σας (για όσους μήνες θέλετε) με αναλογικά τέλη κυκλοφορίας

16. Ιουνίου, 2017
telh-ix3
Τη δυνατότητα να ξαναθέσουν σε κυκλοφορία για μερικούς μόνο μήνες μέσα στο 2017 τα «ακινητοποιημένα» λόγω οικονομικής δυσπραγίας οχήματά τους, πληρώνοντας τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με το χρόνο που θέλουν να τα κυκλοφορήσουν, έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε πρόσφατα την εγκύκλιο με την οποία ενεργοποιούνται οι διατάξεις για την πληρωμή αναλογικών τελών κυκλοφορίας από όσους κατόχους Ι.Χ. οχημάτων, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έχουν δηλώσει ακινησία των οχημάτων τους και έχουν καταθέσει τις πινακίδες στις ΔΥΟ, αλλά επιθυμούν να άρουν την ακινησία για χρονικό διάστημα μερικών μηνών μέσα στο 2017.
Οπως προκύπτει από την εγκύκλιο, οι διατάξεις για τα περίφημα… «αναλογικά τέλη κυκλοφορίας» κρύβουν παγίδες για τους κατόχους των οχημάτων. Κατ’ αρχήν, τα αναλογικά τέλη μόνο αναλογικά δεν θα είναι, καθώς θα επιβαρύνονται με «καπέλο», το οποίο κυμαίνεται από 1/12 έως 2/12 επί των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Δηλαδή, στα τέλη που αναλογούν στους μήνες επανακυκλοφορίας του οχήματος θα προστίθενται επιπλέον τέλη που αναλογούν σε 1 ή 2 ακόμη μήνες! Επίσης, εάν ο κάτοχος του οχήματος που έκανε χρήση του δικαιώματος δεν επιστρέψει εγκαίρως την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες θα χρεώνεται με πρόστιμο-μαμούθ, ίσο με το διπλάσιο των ετησίων τελών κυκλοφορίας! Επιπλέον, κάθε κάτοχος οχήματος που θέλει να κάνει δεύτερη αίτηση για συνέχιση της κυκλοφορίας του οχήματός του θα επιβαρύνεται με ολόκληρα τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας. Το ίδιο θα συμβαίνει και σε περίπτωση κατά την οποία ο κάτοχος κατά τη διάρκεια της περιόδου επανακυκλοφορίας του οχήματός του αποφασίσει να το μεταβιβάσει ή να το αποσύρει.
Αναλυτικά, με την εγκύκλιο που εξέδωσε στις 12 Ιουνίου ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής διευκρινίζονται τα εξής:
1) Με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν. 4467/2017 δίνεται η δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους κατόχους Ι.Χ. οχημάτων, αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, οι οποίοι τα έχουν θέσει σε ακινησία, να άρουν την ακινησία για τα εν λόγω οχήματα καταβάλλοντας τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2017 ως εξής:
-για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας,
-για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας,
-για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού (31.12.2017) καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους συν 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών.
Οι ανωτέρω επιλογές είναι, κατά περίπτωση, δεσμευτικές και δεν παρέχεται η δυνατότητα επιλογής άλλου χρονικού διαστήματος πέραν όσων ρητά αναφέρονται στη διάταξη.
Επισημαίνεται ότι η άρση της ακινησίας γίνεται κατόπιν έγγραφου αιτήματος του κατόχου του οχήματος.
2) Για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας που γίνεται η άρση της ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής.
Παράδειγμα 1:
Για επιβατικό Ι.Χ. 1000 κ.εκ., τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι 120 ευρώ. Εστω ότι φορολογούμενος αιτείται (εγγράφως) άρσης ακινησίας στις 20 Ιουνίου 2017:
– για 1 μήνα, τότε τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται ως εξής: 120 ευρώ x (2/12) = 20 ευρώ,
– για 3 μήνες, τότε τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας για το ίδιο όχημα είναι 120 ευρώ x (4/12) = 40 ευρώ,
– για το υπόλοιπο του έτους, δηλαδή μέχρι 31-12-2017, θα καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας για 7 μήνες συν 2/12 ως εξής: 120 ευρώ x (7/12)+120 ευρώ x (2/12) = 70 ευρώ +20 ευρώ = 90 ευρώ.
Παράδειγμα 2:
Για επιβατικό Ι.Χ. με εκπομπές 100 γρ. CO2/χλμ., τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι: 100 x 0,90 = 90 ευρώ. Εστω ότι στις 20 Ιουνίου 2017 ο κάτοχος του Ι.Χ. αιτείται (εγγράφως) άρσης ακινησίας:
– για 1 μήνα, τότε τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται ως εξής: 90 ευρώ x (2/12) =15 ευρώ,
– για 3 μήνες, τότε τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας για το ίδιο όχημα είναι 90 ευρώ x (4/12) = 30 ευρώ,
– για το υπόλοιπο του έτους μέχρι 31-12-2017, τότε θα καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας για 7 μήνες συν 2/12 ως εξής:
90 ευρώ x [(7/12) + (2/12)] = 90 ευρώ x (9/12) = 67,5 ευρώ.
Πρόστιμο εκπρόθεσμης επιστροφής
3) Η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας (άδειας και πινακίδων) του οχήματος στην αρμόδια ΔΟΥ, από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο, γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του οχήματος για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.
Στην περίπτωση εκπρόθεσμης επιστροφής των στοιχείων ή μη επιστροφής αυτών στη ΔΟΥ, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των αναλογούντων ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Δηλαδή, εάν ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος του παραδείγματος 1 έχει καταβάλει τέλη κυκλοφορίας για διάρκεια άρσης τριών μηνών (40 ευρώ) και δεν επιστρέψει τα στοιχεία (άδεια και πινακίδες ) του οχήματος εμπρόθεσμα (τελευταία εργάσιμη του τριμήνου), τότε επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 120 ευρώ x 2 = 240 ευρώ.
Αυτονόητο είναι ότι δεν απαιτείται η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στη ΔΟΥ όταν η άρση περιλαμβάνει και τον τελευταίο μήνα του έτους 2017 (Δεκέμβριο), εφόσον καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας του 2017.
Τι γίνεται σε περίπτωση μεταβίβασης ή διαγραφής λόγω εξαγωγής
4) Στις περιπτώσεις μεταβίβασης οχήματος εντός του 2017 θα πρέπει να καταβληθούν προηγουμένως τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση, αφαιρουμένου του ποσού των τελών κυκλοφορίας που ενδεχομένως έχουν καταβληθεί. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν καταβληθεί και τα τέλη κυκλοφορίας προηγουμένων ετών, τα οποία τυχόν οφείλονται για το χρόνο που το όχημα βρισκόταν στην κατοχή του μεταβιβάζοντος, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις προστίμων. Το ίδιο συμβαίνει, εφόσον έχει προηγηθεί άρση ακινησίας σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν. 4467/2017, στην περίπτωση διαγραφής οχήματος λόγω εξαγωγής του, όπου απαιτείται ο έλεγχος καταβολής των ετήσιων τελών κυκλοφορίας τρέχοντος και παρελθόντων ετών.
Ετήσια τα τέλη σε περίπτωση δεύτερης αίτησης
5) Στην περίπτωση που έχει γίνει άπαξ χρήση ενός εκ των τριών ανωτέρω χρονικών περιόδων άρσης της ακινησίας και ο κάτοχος αιτείται εκ νέου άρση ακινησίας, θα πρέπει να καταβληθούν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το ποσό των τελών κυκλοφορίας που ήδη έχει καταβληθεί.
Παραδείγματα
Εστω ότι ο κάτοχος του οχήματος του παραδείγματος 2 (ετήσια τέλη κυκλοφορίας ύψους 90 ευρώ) αιτηθεί για τρεις μήνες άρση της ακινησίας και καταβάλει τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας ύψους 30 ευρώ. Στη συνέχεια, αν μετά την παρέλευση των τριών μηνών ζητήσει εκ νέου άρση της ακινησίας για το όχημά του, τότε ο εν λόγω κάτοχος θα πρέπει να καταβάλει τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας έτους 2017 αφαιρουμένου του ποσού των 30 ευρώ που έχει ήδη καταβάλει, δηλαδή θα καταβάλει 60 ευρώ.
Εάν ο ως άνω κάτοχος του οχήματος του παραδείγματος 2 (ετήσια τέλη κυκλοφορίας ύψους 90 ευρώ) αιτηθεί για τρεις μήνες άρση της ακινησίας και καταβάλει τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας ύψους 30 ευρώ και ενδιάμεσα αποφασίσει να το μεταβιβάσει ή να το διαγράψει λόγω εξαγωγής, τότε επίσης πρέπει να καταβάλει τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας έτους 2017, αφαιρουμένου του ποσού των 30 ευρώ που έχει ήδη καταβάλει, δηλαδή θα πρέπει να καταβάλει άλλα 60 ευρώ.
Πηγή:elegtherostypos
Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

AMNAwebTV

Loading...