.

.

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Την 26η Ιουνίου έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00

 Δ

                                                 
                                                                                     
                                                      η Συνεδρίαση

    
               συνήλθε  στην αίθουσα Συνεδριάσεων   
                 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου - Βόχας στο Ζευγολατιό, το   
               Δημοτικό  Συμβούλιο Βέλου Βόχας σε συνεδρίαση τακτική σύμφωνα  με το
              αρθ. 67 του  Ν.3852/2010   παρόντος του Δημάρχου Βέλου Βόχας Αννίβα
             Παπακυριάκου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των   θεμάτων της 
             ημερήσιας διάταξης .


                  Ακολούθως διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε 
           νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι σε σύνολο   27    μελών παραβρέθηκαν παρόντα     24        και 
               ονομαστικά οι:
Παρόντες                                                        Απόντες

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π
ΠΡΕΔΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π
ΡΑΠΤΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Π
ΡΟΖΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Π αποχώρησε στο 8ο ΘΗΔ
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Π
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π αποχώρησε στο 8ο ΘΗΔ
ΤΡΩΓΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Π
ΚΑΛΛΙΡΗ ΜΑΡΙΑ
Π

ΠΑΛΥΒΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Π
ΛΥΚΑΡΓΥΡΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π
ΝΤΑΝΟΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π
ΠΑΠΑΛΕΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Π
ΣΔΡΑΛΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
Π
ΣΙΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Π
ΤΑΝΙΣΧΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Π
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Π
ΜΑΝΑΒΗΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγ.

Π
ΜΑΝΑΒΗΣ Αθανάσιος του Γεωργίου
Π
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π
ΛΙΑΚΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Π
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ (ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ)  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Π
ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π
ΛΟΥΤΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Π
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Π
ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ
Α
ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων  :
 Ζωγράφος Παναγιώτης             Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού
Π
Νικολάου Δημήτριος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου
Π
Καλογερόπουλος Ανδρέας        Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βέλου
Α
Μπιτσάκος Σπυρίδων    Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού
Π
Μαρούσης Χρήστος       Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Ελληνοχωρίου  
Π
ΑναγνωστόπουλοςΑναστάσιοςΕκπρόσωπος
Τοπικής Κοινότητας Ευαγγελιστρίας
Π
Καραχοντζίτης Αντώνιος            Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κοκκωνίου
Α
Κόλλιας Νικόλαος                     Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κρηνών
Α
Μπέζιος Δημήτριος                    Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Μπολατίου
Π
Δαγρές Ευάγγελος        Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νεράντζας
Π
Μαστοράκος Άγγελος    Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πουλίτσας

Α
Καλλάς Παναγιώτης                  Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σουληναρίου
Π
Νούτσης Κων/νος                      Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Στιμάγκας
Α
Σαρμάς Μιχαήλ             Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ταρσινών
Α
 Μπακιρτζής Εμμανουήλ                        Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου
Π

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.     Περί έγκρισης μίσθωσης ιδιωτικού δικτύου για τη μεταφορά νερού ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατιού

Παρόντες  24   Απόντες 3  Γκατζογιάννης -Γρανιτσιώτης-Πολλάλης
Εισηγητής  Αντιδήμαρχος  Μπεκιάρης Δημήτριος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση του θέματος


Ψήφισε θετικά και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού
---------------------------------------------------------------------------
2.«Εισήγηση απαιτούμενων εργασιών απομάκρυνσης μπαζών  κλπ. υλικών Δήμου».

Παρόντες  24   Απόντες 3  Γκατζογιάννης -Γρανιτσιώτης-Πολλάλης
Εισηγητής  Αντιδήμαρχος  Μπεκιάρης Δημήτριος

Εγκρίθηκε με ψήφους 22 υπέρ έναντι 2 κατά κ.κ Τσίτουρας Βουδούρης-Καραφωτιάς  η συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εισήγηση του θέματος με ψήφους 22 υπέρ έναντι 2 κατά κ.κ Τσίτουρας Βουδούρης -Καραφωτιάς  με την αιτιολογία ότι δεν αναφέρονται συγκεκριμένες εργασίες .
Θ Ε Μ Α Τ Α   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ
   
   1.    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.
Τροποποίηση προϋ/σμού του Δήμου (5η)
Παρόντες  24   Απόντες 3  Γκατζογιάννης -Γρανιτσιώτης-Πολλάλης

Εισηγητής   Αντιδήμαρχος Τρωγάδης Βασίλειος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση για τις αναμορφώσεις 1-24 της Οικονομικής Υπηρεσίας  και με πλειοψηφία 18 υπέρ  έναντι 6 κατά κ.κ Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ-Μανάβης Αθανάσιος του Παν.- Μπαλαφούτας -Λιάκος-Τσίτουρας Βουδούρης -Καραφωτιάς  οι αναμορφώσεις που εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος

2.
Εκμίσθωση αναψυκτηρίου του Δήμου στην Τ.Κ. Νεράντζας
Παρόντες  24   Απόντες 3  Γκατζογιάννης -Γρανιτσιώτης-Πολλάλης

Εισηγητής   Αντιδήμαρχος Τρωγάδης Βασίλειος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφισε θετκά και ο πρόεδρος της ΤΚ Νεράντζας
3.
Εκμίσθωση αγροκτήματος του Δήμου στη θέση «ΧΑΣΝΕ» της Τ.Κ. Χαλκείου
Παρόντες  24   Απόντες 3  Γκατζογιάννης -Γρανιτσιώτης-Πολλάλης

Εισηγητής   Αντιδήμαρχος Τρωγάδης Βασίλειος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφισε θετικά και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου

4.
Ψήφιση πίστωσης για διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων
Παρόντες  24   Απόντες 3  Γκατζογιάννης -Γρανιτσιώτης-Πολλάλης

Εισηγητής   Αντιδήμαρχος Τρωγάδης Βασίλειος

Εγκρίθηκε  κατά πλειοψηφία με ψήφους 20 υπέρ έναντι 4 κατά κ.κ Μανάβης Αθανάσιος Γεωργ-Μανάβης Αθανάσιος Παναγ-Τσίτουρας Βουδούρης-Καραφωτιάς οι οποίοι είπαν ότι πραγματοποιούνται εκδήλωσεις σε γειτονικούς χώρους με αποτέλεσμα να  γίνονται δαπάνες που θα μπορούσαν να αποφευχθούν .

     2.    ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Βραχατίου»
Παρόντες  24   Απόντες 3  Γκατζογιάννης -Γρανιτσιώτης-Πολλάλης

Εισηγητής   Δήμαρχος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ6.
Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ελληνοχωρίου»
Παρόντες  24   Απόντες 3  Γκατζογιάννης -Γρανιτσιώτης-Πολλάλης

Εισηγητής   Αντιδήμαρχος Μπεκιάρης Δημήτριος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

7.
Έγκριση  6ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βέλου»
Παρόντες  24   Απόντες 3  Γκατζογιάννης -Γρανιτσιώτης-Πολλάλης

Εισηγητής   Αντιδήμαρχος Μπεκιάρης Δημήτριος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
  


  3.    Ν.Π.Δ.Δ.

8.
Τροποποίηση προϋ/σμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» έτους 2017 (2η)
Παρόντες  22   Απόντες 5  Γκατζογιάννης -Γρανιτσιώτης-Πολλάλης
                                                Ρόζος-Τριανταφύλλου Δ
Εισηγητής   Πρόεδρος ΔΣ

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ9.
Αντικατάσταση μελών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»
Παρόντες  22   Απόντες 5  Γκατζογιάννης -Γρανιτσιώτης-Πολλάλης
                                                Ρόζος-Τριανταφύλλου Δ
Εισηγητής   Πρόεδρος ΔΣ
Ύστερα από τις παραιτήσεις των κκ Ρωμανού και Σδράλη  και την αποχώρηση της σημαιοφόρου ΛΣ κας Οικονομοπούλου προτάθηκαν οι κκ
Παλυβός Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος του Λιμενικού ο κος Δαληβίγκας Γεώργιος ως Αντιπρόεδρος του Λιμενικού και  ο Ανθυπασπιστής  ΛΣ κος  Κορωναίος Παρασκευάς  ως τακτικό μέλος  με αναπληρωτή τον Αρχικελευστή κο Πλατή Κωνσταντίνο .
Εγκρίθηκε   κατά πλειοψηφία η εισήγηση με ψήφους  19 υπέρ έναντι 2 κατά   κ.κ  Τσίτουρας Βουδούρης – Καραφωτιάς και 1 λευκό κ. Στεργιόπουλος οι οποίοι  υποστήριξαν ότι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου θα πρέπει να είναι απο Βραχάτι .
                                                                                                  
       4.    ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

10.
Έγκριση δυνατότητας στέγασης τμήματος ένταξης στο Δημοτικό Σχολείο Στιμάγκας
Παρόντες  22   Απόντες 5  Γκατζογιάννης -Γρανιτσιώτης-Πολλάλης
                                                Ρόζος-Τριανταφύλλου Δ
Εισηγητής   Πρόεδρος ΔΣ

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ


  
                         Ζευγολατιό       26-06-2017                                                                               
 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.           Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                            

                                                          


   Σδράλης Μιχαήλ         Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ   Γκατζογιάννης Δημήτριος      
Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

AMNAwebTV

Loading...