Ανακαλύφθηκε τεχνολογία για τον Έλεγχο του Χρόνου;
Μπορεί ο άνθρωπος να καταφέρει να ελέγξει την ίδια την έννοια του χρόνου; 
Ίσως και να τα έχει καταφέρει, αφού ένας επιστήμονας ισχυρίζεται πως ανέπτυξε
\ την τεχνολογία για τον Έλεγχο του Χρόνου.